smARtoo logo

Podpora pracovníků v terénu s využitím rozšířené reality

Využití a funkce

smARtoo je softwarové řešení s prvky rozšířené reality, které poskytuje podporu specifických potřeb pracovníků v terénu. Přináší informační podporu pro pracovní činnosti, ve kterých zatím není digitalizace příliš rozšířená. smARtoo pomáhá společnostem efektivně řešit údržbu strojního vybavení, podporovat servisní techniky v terénu nebo poskytovat vizuální vzdálenou podporu koncovým zákazníkům. V případě použití klienta smARtoo pro chytré brýle RealWear má operátor (servisní technik nebo zástupce zákazníka) obě ruce volné na práci a jeho komunikace s dispečinkem je dokonale odstíněna od okolního hluku.

Stvořeno pro:

manažery údržby, servisní techniky, údržbáře, dispečery servisu a revizní techniky

Asistovaná vzdálená podpora - smARtoo

Asistovaná vzdálená podpora

Dispečer díky smARtoo na dálku instruuje operátora v terénu stejně efektivně, jako by stál přímo vedle něj. Navádí ho hlasovými povely a instrukce mu promítá v zorném poli chytrých brýlí, nebo v mobilní aplikaci na telefonu či tabletu. A na svém monitoru zároveň vidí to stejné, co technik na místě. Ze zásahu vzniká detailní zpráva doplněná o pořízené fotografie, nasdílené instrukce a nahraná videa.

Průvodce pracovním postupem

Chytré brýle s výhodou volných rukou nebo tablet či mobil zobrazí technikovi seznam úkolů přímo u obsluhovaného zařízení. Jednotlivé kroky mohou být doplněné i videem, obrázky a vícejazyčnými texty. Operátor si vybere ze seznamu dostupných pracovních postupů nebo si načte QR kód na zařízení pro identifikaci a dále je proveden standardizovaným pracovním postupem. O provedených úkonech vzniká detailní záznam nebo revizní protokol a kdykoli je možné zavolat dispečera pro asistovanou pomoc.

Průvodce pracovním postupem - smARtoo
Přístup k dokumentaci - smARtoo

Přístup k dokumentaci

Okamžitý přístup k technickým příručkám, nákresům a dalším dokumentům potřebným k práci bez nutnosti mít je vytištěné. Pracovník všechno uvidí v zorném poli chytrých brýlí a má volné ruce pro práci nebo přes obrazovku tabletu či mobilního telefonu. Načtením QR kódu na zařízení nebo výběrem ze seznamu se operátor snadno a rychle dostane k potřebné dokumentaci.

Záznam pracovního postupu

Seniorní zaměstnanec s chytrými brýlemi nahraje video z vykonávaného pracovní postupu. Zachytí tak své zkušenosti, které často nebývají v potřebném detailu součástí sepsané dokumentace. Záznam obsahuje nejen nahrané práce oběma rukama, ale také doprovodné hlasové informace a rozdělení jednotlivých kroků. Po zpracování záznamu vzniká standardizovaný pracovní postup pro všechny další zaměstnance, které jsou tvořeny videi, obrázky a vícejazyčnými texty.

Záznam pracovního postupu - smARtoo

Seznam funkčností

 • Provoz v cloudu nebo on-premise (kromě asistované vzdálené podpory)
 • Přihlášení QR kódem nebo bezpečným hlasovým heslem
 • Vícejazyčnost uživatelského prostředí i obsahu podle uživatele
 • Hlasové ovládání
 • Prostředí pro dispečery, operátory a externí subjekty (například zákazníky nebo výrobce servisovaných zařízení)
 • Adresář uživatelů, oblíbené a posledně volané kontakty
 • Přijetí nebo volání asistované vzdálené podpory ze všech klientů
 • Anotace zakreslením do obrazu
 • Whiteboard pro kreslení 
 • Sdílení obsahu dispečerem – celá obrazovka nebo okno aplikace
 • Vzdálené ovládání zařízení dispečerem (přiblížení, přísvit, ztlumení)
 • Záznam (nahrávání) hovoru
 • Knihovna dokumentace
 • Knihovna pracovních postupů
 • Generování protokolu z hovoru včetně obrazovek a kreslení
 • Spuštění pracovního postupu výběrem z adresáře nebo přes QR kód
 • Zobrazení dokumentace výběrem z adresáře nebo přes QR kód
 • Verzování pracovních postupů a jejich publikování na uživatele
 • Drag&Drop editor pracovních postupů
 • Záznam pracovních postupů

Přínosy řešení

 • Méně zkušení zaměstnanci se rychleji zapojí do práce
 • Standardizace pracovních postupů
 • Efektivní vzdělávání nováčků
 • Dokladovatelnost provedení činností
 • Zkrácení doby zásahů a zvýšení produktivity servisu
 • Zvýšení zákaznické spokojenosti díky zrychlení vyřešení problémů
 • Zachycení a přenos know-how seniorních pracovníků
 • Eliminace papírové dokumentace
 • Zvýšení bezpečnosti a zajištění shody s normami
 • Snížení chybovosti zásahů
 • Zlepšování procesů díky analýzám dat
 • Kdykoli dostupná dokumentace v terénu
 • Zkrácení odstávek technologií

Podporovaná zařízení

Klient pro operátory (servisní techniky nebo zástupce údržby zákazníka) je provozován v chytrých brýlí nebo na tabletech či mobilních telefonech. V případě použití klienta na chytrých brýlích se díky technické konstrukci a hlasovému ovládání získává výhoda volných rukou na manuální práci. Klient pro operátory umí přenášet obraz a zvuk na dispečerské pracoviště a přijímat obrazové a hlasové instrukce od dispečera, umí přehrávat krok po kroku pracovní postupy včetně dokladování jejich provedení a dále vykonávaný pracovní postup nahrát pro budoucí zpracování záznamu.

 • RealWear HMT-1
 • RealWear HMT-1Z1
 • RealWear Navigator 500
 • RealWear Navigator 520
 • iOS zařízení (mobilní telefony iPhone a tablety iPad)
 • vybrané mobilní telefony a tablety s Android 10 a vyšším

Kontakt

smARtoo logo

smARtoo s.r.o.
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ: 17130778, DIČ: CZ17130778
Spisová značka: C 89294 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datová schránka: 4fv8n5j
Bankovní účet: 2202626676/2010 (Fio banka)
Email: info@smartoo.tech

[ Privacy policy ] [ General Terms and Conditions ]